Tüm hata ve durum kodları

Her şey bir anda klişe hata kodlarından sıkılıp, farklı görmediğim neler var acaba dememle başladı. Bir kaç sağlam kaynaklara baktığımda kullanılmayan, ismi bilinmeyen, gizli tutulan veya unutulan durum kodları olduklarını gördüm.

Buda bana biraz gizemli geldiğinden, araştırabilir bir hobi haline getirmek istedim. Zamanla farklı yerlerde kaynaklarda, kitaplarda, forumlarda veya muhabbet esnasında öğrendiğim durum kodlarını burada derlemeye çalışacağım. Bu makaleyi durmadan güncelleyeceğimden anlatım gibi değil de, benim not defterim gibi olacak. Koleksiyonu tamamlamaya yaklaştığımda Türkçe kaynak oluşturmak açısından çevirip paylaşacağım.

Sizinde bildiğiniz ve aşağıda eklenmemiş bir durum kodu var ise benle paylaşabilir bu araştırma hobime katkıda bulunabilirsiniz.

100 - Continue
101 - Switching protocols
102 - Processing
103 - Checkpoint
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122 -
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 - OK
201 - Created.
202 - Accepted.
203 - Nonauthoritative information.
204 - No content.
205 - Reset content.
206 - Partial content.
207 - Multi-Status
208 - Already Reported
209 - 
210 - Content Different
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226 - IM Used
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300 - Multiple Choices
301 - Moved permanently.
302 - Object moved.
303 - See Other
304 - Not modified.
305 - Use Proxy
306 - Switch Proxy,
307 - Temporary redirect.
308 - Permanent Redirect 
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400 - bad request
400.1 - Invalid Destination Header.
400.2 - Invalid Depth Header.
400.3 - Invalid If Header.
400.4 - Invalid Overwrite Header.
400.5 - Invalid Translate Header.
400.6 - Invalid Request Body.
400.7 - Invalid Content Length.
400.8 - Invalid Timeout.
400.9 - Invalid Lock Token.
401 - Access denied.
401.1 - Logon failed.
401.2 - Logon failed due to server configuration.
401.3 - Unauthorized due to ACL on resource.
401.4 - Authorization failed by filter.
401.5 - Authorization failed by ISAPI/CGI application.
402 - payment required
403 - forbidden
403.1 - Execute access forbidden.
403.2 - Read access forbidden.
403.3 - Write access forbidden.
403.4 - SSL required.
403.5 - SSL 128 required.
403.6 - IP address rejected.
403.7 - Client certificate required.
403.8 - Site access denied.
403.9 - Forbidden: Too many clients are trying to connect to the web server.
403.10 - Forbidden: web server is configured to deny Execute access.
403.11 - Forbidden: Password has been changed.
403.12 - Mapper denied access.
403.13 - Client certificate revoked.
403.14 - Directory listing denied.
403.15 - Forbidden: Client access licenses have exceeded limits on the web server.
403.16 - Client certificate is untrusted or invalid.
403.17 - Client certificate has expired or is not yet valid.
403.18 - Cannot execute requested URL in the current application pool.
403.19 - Cannot execute CGI applications for the client in this application pool.
403.20 - Forbidden: Passport logon failed.
403.21 - Forbidden: Source access denied.
403.22 - Forbidden: Infinite depth is denied.
403.502 - Forbidden: Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction limit reached.
404 - not found
404.0 - Not found.
404.1 - Site Not Found.
404.2 - ISAPI or CGI restriction.
404.3 - MIME type restriction.
404.4 - No handler configured.
404.5 - Denied by request filtering configuration.
404.6 - Verb denied.
404.7 - File extension denied.
404.8 - Hidden namespace.
404.9 - File attribute hidden.
404.10 - Request header too long.
404.11 - Request contains double escape sequence.
404.12 - Request contains high-bit characters.
404.13 - Content length too large.
404.14 - Request URL too long.
404.15 - Query string too long.
404.16 - DAV request sent to the static file handler.
404.17 - Dynamic content mapped to the static file handler via a wildcard MIME mapping.
404.18 - Querystring sequence denied.
404.19 - Denied by filtering rule.
404.20 - Too Many URL Segments
405 - method not allowed
406 - Client browser does not accept the MIME type of the requested page.
407 - proxy authentication required
408 - Request timed out.
409 - conflict
410 - gone
411 - length required
412 - precondition failed
413 - request entity too large
414 - request-urı too long
415 - unsupported media type
416 - requested range not satisfiable
417 - expectation failed
418 - ı'm a teapot (rfc 2324)
419 - authentication timeout (not in rfc 2616)
420 - method failure (spring framework)
421 - enhance your calm (twitter)
422 - unprocessable entity (webdav; rfc 4918)
423 - locked (webdav; rfc 4918)
424 - Method failure (webdav; rfc 4918)
425 - Unassigned
426 - upgrade required
427 - Unassigned
428 - precondition required (rfc 6585)
429 - too many requests (rfc 6585)
430 - Unassigned
431 - request header fields too large (rfc 6585)
432
433
434
435
436
437
438
439
440 - login timeout (microsoft)
441
442
443
444 - no response (nginx)
445
446
447
448
449 - retry with (microsoft)
450 - blocked by windows parental controls (microsoft)
451 - unavailable for legal reasons (ınternet draft) *
452 - redirect (microsoft)
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494 - request header too large (nginx)
495 - cert error (nginx)
496 - no cert (nginx)
497 - http to https (nginx)
498 - token expired/invalid (esri)
499 - client closed request (nginx) token required (esri)
500 - Internal server error. 
500.0 - Module or ISAPI error occurred.
500.11 - Application is shutting down on the web server.
500.12 - Application is busy restarting on the web server.
500.13 - Web server is too busy.
500.15 - Direct requests for Global.asax are not allowed.
500.19 - Configuration data is invalid.
500.21 - Module not recognized.
500.22 - An ASP.NET httpModules configuration does not apply in Managed Pipeline mode.
500.23 - An ASP.NET httpHandlers configuration does not apply in Managed Pipeline mode.
500.24 - An ASP.NET impersonation configuration does not apply in Managed Pipeline mode.
500.50 - A rewrite error occurred during RQ_BEGIN_REQUEST notification handling. A configuration or inbound rule execution error occurred. Note Here is where the distributed rules configuration is read for both inbound and outbound rules.
500.51 - A rewrite error occurred during GL_PRE_BEGIN_REQUEST notification handling. A global configuration or global rule execution error occurred.
500.52 - A rewrite error occurred during RQ_SEND_RESPONSE notification handling. An outbound rule execution occurred.
500.53 - A rewrite error occurred during RQ_RELEASE_REQUEST_STATE notification handling. An outbound rule execution error occurred. The rule is configured to be executed before the output user cache gets updated.
500.100 - Internal ASP error.
501 - Header values specify a configuration that is not implemented.
502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy. 
502.1 - CGI application timeout.
502.2 - Bad gateway: Premature Exit.
502.3 - Bad Gateway: Forwarder Connection Error (ARR).
502.4 - Bad Gateway: No Server (ARR).
503 - Service unavailable. 
503.0 - Application pool unavailable.
503.2 - Concurrent request limit exceeded.
503.3 - ASP.NET queue full
504 - Gateway Timeout
505 - HTTP Version not supported
506 - Variant Also Negotiates
507 - Insufficient storage
509 - Bandwidth Limit Exceeded
508 -
510 - Not Extended 
511 - Network Authentication Required
512
513
514
515
516
517
518
519
520 - Unknown Error
521 - Web Server Is Down
522 - Connection Timed Out
523 - Origin Is Unreachable
524 - A Timeout Occurred
525 - SSL Handshake Failed
526 - Invalid SSL Certificate
527 - Railgun Error
528
529
530 - Site is frozen
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598 - (Informal convention) Network read timeout error
599 -
Kategori
Front-end
Kaynak
MicrosoftIANAWikipediaWikipedia
Etiket
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir